Nhóm

Danh sách nhóm

16 nhóm tìm thấy

cong-nghi-p

Công nghiệp

0 Bộ dữ liệu

Xem tên Công nghiệp
covid-19

Covid - 19

0 Bộ dữ liệu

Thông tin covid 19

Xem tên Covid - 19
dau_tu

Đầu tư

0 Bộ dữ liệu

Xem tên Đầu tư
 • giaoduc-daotao

  Giáo dục - Đào tạo

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Giáo dục - Đào tạo
  giao-thong-v-n-t-i

  Giao thông - Vận tải

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Giao thông - Vận tải
  khoa-h-c-cong

  Khoa học - Công nghệ

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Khoa học - Công nghệ
 • nong-lam-ngu-nghi-p

  Nông - Lâm - Ngư nghiệp

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  qu-n-ly-nha-nu-c

  Quản lý Nhà nước

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Quản lý Nhà nước
  tai-chinh-doanh-nghi-p

  Tài chính - Doanh nghiệp

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Tài chính - Doanh nghiệp
 • tai-nguyen-moi-tru-ng

  Tài nguyên - Môi trường

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Tài nguyên - Môi trường
  thong-tin-truyen-thong

  Thông tin - Truyền thông

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Thông tin - Truyền thông
  thuong-m-i-d-ch-v

  Thương Mại - Dịch vụ

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Thương Mại - Dịch vụ
 • van-hoa-th-thao-du-l-ch

  Văn hóa - Thể thao - Du lịch

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Văn hóa - Thể thao - Du lịch
  xa-h-i

  Xã hội

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Xã hội
  xay-d-ng

  Xây dựng

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Xây dựng
 • yte-suckhoe

  Y tế - Sức khỏe

  0 Bộ dữ liệu

  Xem tên Y tế - Sức khỏe