CỔNG DỮ LIỆU MỞ

Cổng dữ liệu mở là cổng thông tin tổng hợp và cung cấp dữ liệu từ chính quyền, tổ chức đến cho người dân, doanh nghiệp. Là nơi thu thập và chia sẻ với số lượng dữ liệu lớn. Đối tượng sử dụng cổng dữ liệu mở chính là người dân, doanh nghiệp và các nhà phát triển ứng dụng. Phục vụ nhu cầu khai thác dữ liệu của người dân và nhu cầu chuyển đổi số quốc gia

Trải nghiệm ngay

PHÂN HỆ WEB PORTAL

Xác thực tập trung
Phân nhóm dữ liệu
Phân quyền duyệt dữ liệu
Hiển thị nhiều định dạng dữ liệu
Khai thác dữ liệu qua API
Có chế độ bảo mật dữ liệu

PHÂN HỆ ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU

Đồng bộ qua CSDL có cấu trúc
Đồng bộ qua CSDL phi cấu trúc
Đồng bộ qua API
Đồng bộ qua đường dẫn tập tin
Đồng bộ qua FTP/SFTP
Đồng bộ qua Cloud

TÍNH NĂNG NÂNG CAO

Mô hình đồng bộ dữ liệu

  • Dữ liệu của các sở ban ngành
  • Dữ liệu tỉnh, thành phố
  • Dữ liệu mở cấp quốc gia

Quy trình nghiệp vụ

Bước 1. Khảo sát dữ liệu tại các cơ quan chức năng. Lập báo cáo kết quả


Bước 2. Tích hợp dữ liệu khảo sát vào hệ thống CSDL dùng chung của Tỉnh/TP


Bước 3. Kiểm tra tính chính xác của dữ liệu, phân tích dữ liệu được công bố


Bước 4. Trích xuất dữ liệu được công bố vào 1 vùng “mở” trong hệ CSLD dung chung


Bước 5. Hiển thị dữ liệu nằm trong vùng “mở” lên cổng dữ liệu mở


Bước 6. Tiến hành chia sẻ các tập dữ liệu, cho phép khai thác dữ liệu

KHÁCH HÀNG

TP.HCM
Hậu Giang
Bình Phước
Lào Cai
Hải Phòng
Phú Thọ

Liên hệ