Giới thiệu Cổng dữ liệu mở

Dữ liệu mở là dữ liệu có thể được tự do sử dụng, chia sẻ và phát triển với bất kỳ mục đích nào. Một số dữ liệu của thành phố sẽ được mở ra cho Người dân và Quý doanh nghiệp để: - Thông tin - Nghiên cứu - Xây dựng các ứng dụng và công cụ trên dữ liệu mở Nếu bạn không thể tìm thấy dữ liệu mà bạn cần tìm, hãy sử dụng chức năng yêu cầu tập dữ liệu mới. Hãy tham gia, kết nối và trò chuyện với những người khác về dữ liệu hiện có hoặc đề xuất, chia sẻ ý tưởng của bạn với chúng tôi.

Thông qua Cổng dữ liệu mở, Tỉnh Bình Dương mong muốn người dân, doanh nghiệp và tổ chức:

  • Tham gia giám sát, quản lý các mặt hoạt động của chính quyền, xã hội;
  • Sử dụng dữ liệu mở để tạo ra sản phẩm giá trị mới đóng góp cho hệ sinh thái ứng dụng, tiện ích của Tỉnh Bình Dương để phục vụ người dân tốt hơn;
  • Góp phần thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, phát triển nền kinh tế số của Tỉnh Bình Dương.
  • Đóng góp dữ liệu được hình thành trong quá trình khai thác để phát triển Hệ sinh thái dữ liệu mở của Tỉnh Bình Dương.